พิมพ์โปสเตอร์ (Posters)

งานพิมพ์โปสเตอร์ที่ดีมีส่วนอย่างมากที่จะดึงดูดสายตาผู้ที่เดินผ่านไปมา และทำให้การโฆษณาและประชาสัมพันธ์นั้นประสบความสำเร็จ โดยมีตัวอักษรใหญ่เด่นชัด มีรูปภาพขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้จากระยะที่ไกล ครีเอทีฟ ดิจิตอล ปริ้นท์ (Creative Digital Print) พร้อมที่จะพิมพ์โดยระบบพิมพ์ดิจิตอล Print On Demand รับพิมพ์งานด่วน ตามความต้องการของท่าน

ตัวอย่าง โปสเตอร์


“ง่ายๆ เพียงคุณส่งไฟล์มาให้เรา ตอบรับใบราคา จากนั้นก็รอรับงานพิมพ์ที่ถูกใจคุณได้เลย”
Call Now:
02 285 4721
TOP