พิมพ์แฟ้มกระดาษ (Folders)

งานพิมพ์แฟ้มสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายทางหนึ่ง หากออกแบบให้สวยงามดูแปลกตา ย่อมนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร สินค้า และบริการนั้นๆ โดยใช้ระบบพิมพ์ดิจิตอลที่สามารถพิมพ์งานด่วน Print On Demand และสามารถเพิ่มคุณค่าของงานพิมพ์ได้ด้วยการเคลือบลามิเนต คลือบเงา เคลือบด้าน เคลือบสปอตยูวีเฉพาะจุด ปั๊มนูน หรือปั๊มเงิน ปั๊มทอง เป็นต้น

ตัวอย่าง แฟ้มกระดาษ


“ง่ายๆ เพียงคุณส่งไฟล์มาให้เรา ตอบรับใบราคา จากนั้นก็รอรับงานพิมพ์ที่ถูกใจคุณได้เลย”
Call Now:
02 285 4721
TOP