พิมพ์หนังสือ (Books)

ไม่ว่าจะพิมพ์ 4 สีหรือพิมพ์ขาวดำ ครีเอทีฟ ดิจิตอล ปริ้นท์ (Creative Digital Print) รับพิมพ์หนังสือของท่านได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้งานพิมพออกมามีคุณภาพทางเราพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการพิมพ์ ร่วมถึงเทคนิคหลังการพิมพ์ เช่น เข้าเล่ม เย็บเล่ม เคลือบสปอตยูวีเฉพาะจุด ปั๊มนูน หรือปั๊มเงิน ปั๊มทอง ซึ่งจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับหนังสือมากขึ้น รวมถึงวิธีการเตรียมไฟล์งานที่ถูกต้อง

ครีเอทีฟ ดิจิตอล ปริ้นท์ (Creative Digital Print) สามารถพิมพ์หนังสือตำราเรียน พิมพ์หนังสือรุ่น พิมพ์สารบัญ พิมพ์หนังสือข้อมูลต่างๆ หรือ พิมพ์หนังสือสำหรับนักเขียนที่ต้องการจัดจําหน่ายด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านสํานักพิมพ์ และยังสามารถช่วยแนะนำกระดาษให้เหมาะกับการใช้งาน เช่น กระดาษถนอมสายตา เป็นต้น

ตัวอย่าง หนังสือ


“ง่ายๆ เพียงคุณส่งไฟล์มาให้เรา ตอบรับใบราคา จากนั้นก็รอรับงานพิมพ์ที่ถูกใจคุณได้เลย”
Call Now:
02 285 4721
TOP