พิมพ์นิตยสาร (Magazines)

เป็นสิ่งพิมพ์ซึ่งมักมีหน้ามากกว่าสองหน้าขึ้นไป มีการเข้าเล่ม มักจะทำเล่มแบบเย็บมุงหลังคาหรือไสสันทากาว เป็นสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเสนอเนื้อหาเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชน หรือกลุ่มคนเฉพาะเจาะจง อาจมีภาพประกอบหรือไม่ก็ได้ ที่นิยมมากจะเป็นขนาด A4 หรือใกล้เคียงกับ A4 ซึ่งสะดวกในการวางแผงหนังสือและจัดเก็บบนชั้นวางหนังสือ และถ้าเพิ่มเทคนิคหลังการพิมพ์ เช่น เข้าเล่ม เย็บเล่ม เคลือบสปอตยูวีเฉพาะจุด ปั๊มนูน หรือปั๊มเงิน ปั๊มทอง จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับนิตยสาร จดหมายข่าว และวารสารมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง นิตยสาร จดหมายข่าว วารสาร


“ง่ายๆ เพียงคุณส่งไฟล์มาให้เรา ตอบรับใบราคา จากนั้นก็รอรับงานพิมพ์ที่ถูกใจคุณได้เลย”
Call Now:
02 285 4721
TOP