วิธีชำระเงิน

หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มาที่
Fax: 02-678-1292

may@creativedigitalprint.net
ถ้าท่านต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรุณาส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาที่บริษัทตามที่อยู่ดังต่อไปนี้
 
บริษัท เดอะ ครีเอทีฟ พาทเนอร์ชิพ จำกัด
 
25 ถนนนาราธิวาสนครินทร์
 
แขวงชองนนทรี
 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010 553 4072171
“ง่ายๆ เพียงคุณส่งไฟล์มาให้เรา ตอบรับใบราคา จากนั้นก็รอรับงานพิมพ์ที่ถูกใจคุณได้เลย”
Call Now:
02 285 4721
TOP